Správa koncových stanic DesktopCentral Plus je opět od krok dál k dokonalosti

Jako správce koncových zařízení a zejména pracovních stanic máte velmi obtížnou situaci. Ne vždy se podaří vytvořit takovou infrastrukturu, kde budou striktně vymáhána korporátní pravidla pro jejich používání. Pokud jste ti šťastní a tohle se Vám podařilo zajistit, doba se změnila. Stále více se setkáváte s migrací pracovních stanic. Většina dnes pracuje z domova. Pracovní místo a…