Hromadná správa uživatelů AD

Hromadná správa uživatelů může být velká výzva, obzvlášť ve velkých organizacích s pokročilými pravidly nastavení Windows. Jak postupovat při vytváření, přesouvání či provádění změn u většího množství účtů? V nativním prostředí máme dvě možnosti – ručně provádět úpravy, nebo použít nějaký PowerShell skript. Při ručních úpravách musíme zpracovávat každý účet samostatně, jelikož ADUC nedisponuje funkcemi hromadné správy,…