ADAudit Plus

ManageEngine ADAudit Plus je nástroj pro provádění auditu změn a oznamování v distribuovaném prostředí Active Directory. Splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost, audity, shody definované regulačními orgány. Poskytuje správcům příslušné nástroje, které podporují správu změn.

AD Audit Plus poskytuje komplexní výkazy a oznámení, srozumitelné i pro netechnické pracovníky. Výkazy odpovídají na klíčové otázky, které se týkají auditu Active Directory: „Kdo” udělal „jakou” akci, „kdy” a z „jakého” místa. Nástroj nevykazuje jen údaje související se změnou, ale umožňuje také export výsledků do xls, html, pdf a csv.

Funkcionality
 • Audit Windows Active Directory v reálném čase

  Audit, monitorování a vykazování kontrolérů domény, včetně kompletní informace o změnách uživatelů, skupin, GPO, počítačů a organizačních jednotek, DNS, schématu AD a konfigurace pomocí více než 200 detailních grafických výkazů událostí a výstrah.

 • Audit přihlašování/odhlašování ve Windows

  Audit času přihlášení a odhlášení z pracovních stanic uživatelů, včetně času přihlášení. Prohlížení a tvorba harmonogramů grafických výkazů, s výstrahami zasílanými přes e-mail, z hlediska pravidelné analýzy a rychlé reakce na hrozby v oblasti bezpečnosti.

 • Audit souborových serverů Windows

  Možnost sledování událostí tvorby, úpravy a odstraňování souborů v důsledku povoleného a neautorizovaného přístupu, včetně detailní analýzy změn dokumentů, struktury jejich souborů, složek, účasti a oprávnění.

 • Audit serverů Windows

  Sledování přihlášení/odhlášení, tvorba harmonogramů sledování událostí, jako např. přihlášení RADIUS, aktivity terminálových služeb, času přihlášení a historie přihlašování. Procesy auditu lze kontrolovat prostřednictvím sledování harmonogramu úkolů systému Windows.

 • Auditní reporty shody

  Ověření domény v rozsahu shody s normami, mj. SOX, PCI-DSS, které jsou spojeny se zajištěním efektivní kontroly bezpečnosti informací, což znamená kontinuální monitorování, audit a vykazování každé změny v prostředí Windows Active Directory a Windows Server.

 • Archivace dat

  Software umožňuje pravidelnou archivaci auditovaných údajů o událostech. Je možné prohlížet události z historie AD, jako historie přihlašování uživatele, historie změn hesel a mnoho jiných.

Výhody
 • Odpověď na klíčovou otázku...

  Kdo způsobil jakou změnu v AD, kdy a z jakého místa?

 • Rychlá reakce na změny

  Výstrahy doručované z AD Audit Plus jsou odpovědí na požadavky správců v oblasti sledování prostředí a identifikace nebezpečí. Díky mechanismu okamžitého informování mohou výstrahy upozornit správce na nežádoucí změny a pomáhat při eliminaci hrozeb.

 • Shoda

  Systém pomáhá plnit nejpřísnější požadavky, které se týkají bezpečnosti, auditů, shody definované interními, externími kontrolami a regulačními orgány. Poskytuje správcům také příslušné nástroje pro podporu správy změn.

Kontakt


  *

  Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

  Webináře

  Vše podstatné o GDPR – webinář

  Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

  Případové studie
  Blog

  Útok na Active Directory: Replikace doménového řadiče

  Bývaly doby, kdy byly kybernetické útoky na infrastrukturu identity a autentizace, jako je Active Directory, nesmírně náročné. Při navrhování plánu pečlivého provádění útoků bylo třeba věnovat hodně předvídavosti a nutností byly pokročilé technické znalosti domén a sítí. Postupem času se však otevřelo nespočet možností, které hackerům tyto útoky podstatně ulehčily. AD útoky: Pochopení záměru Cíl…

  3 funkce ADManager Plus pro zlepšení správy AD během období homeoffice

  V tomto článku pojednáváme o třech nedostatečně využívaných funkcích ADManager Plus a o tom, jak mohou organizace zlepšit vzdálenou správu AD díky jejím použití. Správa organizační jednotky (OU) služby Active Directory Automatizace služby Active Directory Vytvoření vzdálené poštovní schránky na serveru Exchange Server 1. Správa organizační jednotky (OU) Organizační jednotky ve službě Active Directory (AD)…

  Rychlá a hromadná správa Microsoft 365 s ManageEngine

  Vytváření uživatelských účtů je zdlouhavý proces, který zahrnuje různé konfigurace. Takový únavný manuální proces je přirozeně náchylný k chybám, zejména při hromadném vytváření uživatelských účtů. Chyby provedené v procesu zajišťování uživatelů budou mít za následek, že frustrovaní uživatelé budou žádat o povolení přístupu k prostředkům a o přidání do příslušných skupin, ke kterým vlastně ani mít…