ADAudit Plus

ManageEngine ADAudit Plus je nástroj pro provádění auditu změn a oznamování v distribuovaném prostředí Active Directory. Splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost, audity, shody definované regulačními orgány. Poskytuje správcům příslušné nástroje, které podporují správu změn.

AD Audit Plus poskytuje komplexní výkazy a oznámení, srozumitelné i pro netechnické pracovníky. Výkazy odpovídají na klíčové otázky, které se týkají auditu Active Directory: „Kdo” udělal „jakou” akci, „kdy” a z „jakého” místa. Nástroj nevykazuje jen údaje související se změnou, ale umožňuje také export výsledků do xls, html, pdf a csv.

Funkcionality
 • Audit Windows Active Directory v reálném čase

  Audit, monitorování a vykazování kontrolérů domény, včetně kompletní informace o změnách uživatelů, skupin, GPO, počítačů a organizačních jednotek, DNS, schématu AD a konfigurace pomocí více než 200 detailních grafických výkazů událostí a výstrah.

 • Audit přihlašování/odhlašování ve Windows

  Audit času přihlášení a odhlášení z pracovních stanic uživatelů, včetně času přihlášení. Prohlížení a tvorba harmonogramů grafických výkazů, s výstrahami zasílanými přes e-mail, z hlediska pravidelné analýzy a rychlé reakce na hrozby v oblasti bezpečnosti.

 • Audit souborových serverů Windows

  Možnost sledování událostí tvorby, úpravy a odstraňování souborů v důsledku povoleného a neautorizovaného přístupu, včetně detailní analýzy změn dokumentů, struktury jejich souborů, složek, účasti a oprávnění.

 • Audit serverů Windows

  Sledování přihlášení/odhlášení, tvorba harmonogramů sledování událostí, jako např. přihlášení RADIUS, aktivity terminálových služeb, času přihlášení a historie přihlašování. Procesy auditu lze kontrolovat prostřednictvím sledování harmonogramu úkolů systému Windows.

 • Auditní reporty shody

  Ověření domény v rozsahu shody s normami, mj. SOX, PCI-DSS, které jsou spojeny se zajištěním efektivní kontroly bezpečnosti informací, což znamená kontinuální monitorování, audit a vykazování každé změny v prostředí Windows Active Directory a Windows Server.

 • Archivace dat

  Software umožňuje pravidelnou archivaci auditovaných údajů o událostech. Je možné prohlížet události z historie AD, jako historie přihlašování uživatele, historie změn hesel a mnoho jiných.

Výhody
 • Odpověď na klíčovou otázku...

  Kdo způsobil jakou změnu v AD, kdy a z jakého místa?

 • Rychlá reakce na změny

  Výstrahy doručované z AD Audit Plus jsou odpovědí na požadavky správců v oblasti sledování prostředí a identifikace nebezpečí. Díky mechanismu okamžitého informování mohou výstrahy upozornit správce na nežádoucí změny a pomáhat při eliminaci hrozeb.

 • Shoda

  Systém pomáhá plnit nejpřísnější požadavky, které se týkají bezpečnosti, auditů, shody definované interními, externími kontrolami a regulačními orgány. Poskytuje správcům také příslušné nástroje pro podporu správy změn.

Kontakt


*

Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

Webináře

Vše podstatné o GDPR – webinář

Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

Případové studie
Blog

Špatná konfigurace uživatelských účtů je riziko

Pamatujete si, kdy jste naposledy resetovali administrátorská hesla? Nebo čas poslední aktualizace oprávnění sdílených síťových úložišť? I když se jeví jako banalita, nesprávná konfigurace uživatelských účtů v těchto procesech může vést k narušení bezpečnosti. Bez ohledu na velikost společnosti je IT strukturováno tak, aby pracovalo s různými typy účtů. Každý účet, ať už se jedná…

5 základních bodů pro auditování souborového serveru

  Auditování souborového serveru je nezbytný proces, který by měl být zaveden v každé organizaci. Pokud tuto činnost organizace neprovádí, může organizace utrpět velké škody, například z hlediska úniku citlivých obchodních informací, nebo udělení sankcí z důvodu nesprávného nakládání s osobními údaji. Představte si tento scénář: Profesor na univerzitě bez jakéhokoliv povšimnutí přistupuje k několika…

Lze monitorovat pracovní dobu v éře home office?

  V poslední době začala velká část zaměstnanců pracovat vzdáleně ze svých domovů. Z tohoto důvodu se začíná ve firmách diskutovat o možnosti kontroly jejich skutečné pracovní doby. Produkt ManageEngine ADAudit Plus má funkcionalitu monitorování aktivity pracovních stanic.     Rekonstrukce u sousedů, rodina nebo třeba domácí mazlíček mohou odvádět pozornost práce.  Jsou to faktory, na které…