ExchangeReporter Plus

ManageEngine ExchangeReporter Plus je nástroj sloužící k analýze a reportingu nad servery Exchange, založený na internetovém prohlížeči. Řešení obsahuje přes 100 hotových výkazů, jež umožňují důkladnou a hloubkovou analýzu každé infrastruktury elektronické pošty Exchange.

Funkcionality
 • Auditní výkazy Exchange

  Jedna z auditních funkcí serveru Exchange umožňuje kontrolu všech neautorizovaných pokusů o přihlášení do poštovních schránek nebo změnu oprávnění poštovních schránek! Exchange Reporter Plus prohledává deníky událostí serverů Exchange a kontrolérů domény, přičemž poskytuje uživateli přístup k podrobným údajům ve formě výkazů, diagramů a náhledů.

 • Výkazy Exchange ActiveSync

  Možnost kontroly síťového provozu ActiveSync ve firmě díky rozšířeným výkazům, které se týkají využití ActiveSync, požadavků na synchronizace, podrobnosti pravidel informací o stavu a detailů zařízení. Výkazy ActiveSync umožňují správu mobilních zařízení, která obsluhují ActiveSync, v prostředí Exchange a provádění účinného auditu síťového provozu mobilních zařízení.

 • Výkazy Outlook Web Access

  OWA umožňuje přístup do pošty Exchange z úrovně webové sítě v podobném rozsahu, jako z úrovně počítače. Výkazy OWA programu Exchange Reporter Plus umožňují monitorování aktivit Outlook Web Access prostřednictvím filtrování údajů podle uživatelů, typů prohlížečů a dokonce IP adres klientů.

 • Výkazy týkající se vlastností poštovních schránek

  Poštovní schránky Active Directory jsou klíčovým prvkem prostředí serveru Exchange. Výkaz programu Exchange Reporter Plus, který se týká vlastností poštovních schránek, poskytuje správci přístup k přesným údajům o velikosti schránek, neaktivních a skrytých poštovních schránkách, nárůstu velikosti schránek a každém jiném atributu poštovní schránky Exchange.

 • Výkazy týkající se oprávnění poštovních schránek

  Výkaz programu Exchange Reporter Plus, který se týká oprávnění poštovních schránek, umožňuje správci Exchange efektivní správu oprávnění poštovních schránek. Tyto standardní výkazy jsou důležitým nástrojem, který umožňuje rychlý náhled do oprávnění přiřazených k poštovním schránkám a uživatelům, mají tedy vliv na bezpečnost informací, které jsou v poštovních schránkách obsaženy.

 • Výkaz distribučních seznamů

  Distribuční seznamy Active Directory jsou skvělým řešením pro zpřístupnění informací mnoha uživatelům současně! Díky výkazům programu Exchange Reporter Plus lze zajistit, aby podezřelá data nevyužívala stejný nástroj. Umožňují také sledování aktivit všech uživatelů z distribučního seznamu!

 • Výkaz týkající se obsahu veřejného adresáře

  Centrální úložiště dat vyžaduje důkladné monitorování. Výkazy programu Exchange Reporter Plus, jež se týkají veřejného adresáře, poskytují informace o veškerých podstatných údajích veřejných adresářů a zohledňují také druhy údajů v adresářích!

Výhody
 • Zjištění skutečného zdroje všech neautorizovaných aktivit uživatelů

 • Ochrana proti podezřelým aktivitám

 • Identifikace strůjců problémů

 • Rychlá reakce prostřednictvím oznámení v oblasti kritických událostí, jež se týkají serveru Exchange

Kontakt


*

Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

Webináře

Vše podstatné o GDPR – webinář

Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

Případové studie
Blog

Jednoduchá a bezproblémová správa hesel při vzdálené práci

Vzdálená práce s sebou přináší adekvátní výzvy pro IT administrátory. Například když uživatelé kontaktují administrátory, aby vzdáleně nastavili jejich hesla z Active Directory. Nová se v jejich zařízeních neaktualizují, protože tato zařízení nejsou připojena k síti Active Directory. ADSelfService Plus je řešení, které dokáže řešit takové vzdálené úkoly. Tento nástroj, spolu s celou sadou řešení…

Naše IAM řešení a systém vnitřní obrany mají ocenění z konference RSA 2020

ManageEngine přinesl domů svůj první balík ocenění za rok 2020. Jedná se o dvě ceny InfoSec, které udělil časopis Cyber Defense Magazine na konferenci RSA 2020. Uprostřed více než 3 000 inovátorů v oblasti kybernerické obrany, které byly oceněny časopisem Cyber Defense Magazine za ceny InfoSec Awards, byla společnost ManageEngine uznána pro svůj identity and…

Musíte mít funkce pro rychlé zotavení z náhodných vymazání ve službě Active Directory

Jakýkoli správce IT, který se stará o IT infrastrukturu sítě určitě ví, jak může být zničující neúmyslné vymazání objektů ve službě Active Directory (AD). Bez ohledu na to, do jaké míry se těmto případům snaží zabránit, několik případů proklouzne. Správci musí obnovit odstraněné objekty rychle a bez chyb, jinak by se práce organizace mohla zastavit.…