SharePoint Manager Plus

Platforma SharePoint garantuje snadný hosting a sdílení podnikových údajů. Díky pružnosti a snadnosti využití firmy implementují SharePoint, aby mohly rychle zpřístupňovat podniková data. Avšak vysoká úroveň spolupráce a dynamický charakter obsahu je pro správce při správě a kontrole serverů SharePoint výzvou. Každý správce potřebuje komplexní nástroj, který mu pomůže monitorovat, analyzovat a kontrolovat platformu SharePoint.

ManageEngine SharePoint Manager Plus je nástroj, který obsahuje nejen to, ale ještě mnohem víc. Pomáhá při správě, auditu a reportování platformy SharePoint jak v prostředí On-premise, tak v Office 365.

Funkcionality
 • Manažerské výkazy SharePoint

  SharePoint Manager Plus umožňuje účinnou správu Vašich serverů díky předdefinovaným výkazům, jež pomáhají sledovat změny oprávnění, identifikovat skupinové změny a vytvářet přesné seznamy uživatelů a jejich oprávnění. Řešení generuje také výkazy, které pomáhají dosáhnout hloubkového náhledu do infrastruktury SharePoint prostřednictvím detailních informací o zásobách, jako jsou farmy, databáze obsahu, webových aplikací, stránek a jiných.

 • Manažerské výkazy Office 365

  Toto řešení poskytuje kompletní náhled do infrastruktury Office 365, pomáhá při správě prostoru dat na serverech, sleduje úroveň bezpečnosti a změn. SharePoint Manager Plus umožňuje také archivaci logů inspekce ze serverů Office 365.

 • Účinný audit serverů Sharepoint

  Software umožňuje provádění auditu změn jak na úrovni bezpečnosti, tak komponentu.

  Řešení obsahuje okamžité výkazy, které pomáhají při sledování změn, k nimž dochází v množinách stránek, na stránkách, seznamech a v knihovnách. Monitoruje a sleduje změny oprávnění uživatele, změny v ochraně, jako např. tvorba skupiny, úprava a odstranění.

 • Přehled infrastruktury SharePoint

  SharePoint Manager Plus umožňuje náhled do kompletní hierarchické architektury prostředí SharePoint. Je to detailní náhled jak do místních, tak cloudových serverů. Obsahuje detailní informace o každém prvku, včetně jeho vlastností a souvisejících oprávnění a zabezpečení.

 • Konzole oznámení

  Program podporuje zajištění bezproblémové práce v prostředí SharePoint prostřednictvím detekce událostí, jako jsou změny, ke kterým dochází na úrovni kritických komponentů, mj. odstranění stránky, dokumentu, substránky a jiných.

  Aplikace zasílá e-mailová oznámení, která obsahují detailní informace, jako např. kdy došlo ke změně, kdo ji způsobil a odkud.

 • Archivace logů

  Řešení archivuje všechny logy auditu, shromážděné ze serverů SharePoint, a uchovává je po dobu nastavenou správcem. Archiv může být kdykoliv obnoven do databáze za účelem analýzy.

Výhody
 • Zvýšení bezpečnosti

  SharePoint Manager Plus umožňuje lepší zabezpečení infrastruktury SharePoint. Pomocí výkazů a sledování změn je možné zjistit, k jakým problémům došlo a kdo je způsobil. Díky alarmům obdrženým ze systému lze rychle reagovat na nebezpečí.

 • Absence zásahu do infrastruktury

  Software funguje neinvazivně a k provozu nepotřebuje agenty. Na straně serverů SharePoint tedy nejsou nezbytné žádné instalace. Navíc podporuje jak lokální, tak cloudové prostředí.

Kontakt


  *

  Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

  SMP_auditing_tool
  SMP_office_365
  Webináře

  Vše podstatné o GDPR – webinář

  Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

  Implementace
  Blog

  Útok na Active Directory: Replikace doménového řadiče

  Bývaly doby, kdy byly kybernetické útoky na infrastrukturu identity a autentizace, jako je Active Directory, nesmírně náročné. Při navrhování plánu pečlivého provádění útoků bylo třeba věnovat hodně předvídavosti a nutností byly pokročilé technické znalosti domén a sítí. Postupem času se však otevřelo nespočet možností, které hackerům tyto útoky podstatně ulehčily. AD útoky: Pochopení záměru Cíl…

  3 funkce ADManager Plus pro zlepšení správy AD během období homeoffice

  V tomto článku pojednáváme o třech nedostatečně využívaných funkcích ADManager Plus a o tom, jak mohou organizace zlepšit vzdálenou správu AD díky jejím použití. Správa organizační jednotky (OU) služby Active Directory Automatizace služby Active Directory Vytvoření vzdálené poštovní schránky na serveru Exchange Server 1. Správa organizační jednotky (OU) Organizační jednotky ve službě Active Directory (AD)…

  Rychlá a hromadná správa Microsoft 365 s ManageEngine

  Vytváření uživatelských účtů je zdlouhavý proces, který zahrnuje různé konfigurace. Takový únavný manuální proces je přirozeně náchylný k chybám, zejména při hromadném vytváření uživatelských účtů. Chyby provedené v procesu zajišťování uživatelů budou mít za následek, že frustrovaní uživatelé budou žádat o povolení přístupu k prostředkům a o přidání do příslušných skupin, ke kterým vlastně ani mít…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Post comment