Password Manager Pro

ManageEngine Password Manager Pro je webová aplikace pro správu hesel v podniku za účelem kontroly a řízení přístupů ke sdíleným administrátorským heslům. Chrání všechna IT aktiva podniků, jako servery, databáze, síťová zařízení, aplikace, atd. Systém kontroluje také hesla k účtům typu Application-to-Application – tzv. „servisním účtům“, jež jsou aplikacemi využívány interně, bez účasti člověka.

Aplikace umožňuje také synchronizaci hesel. Stávající hesla do vzdálených zásob mohou být upravována z úrovně systému, změněná hesla jsou uložena do úložiště. Rozšířený mechanismus kontroly v aplikaci Password Manager Pro umožňuje sledování takových informací, jako kdo, kdy a jaké změny provedl. Díky tomuto prostředí, ve kterém pracuje mnoho uživatelů, lze snadno získat informace o tom, kdo je za co odpovědný.

Funkcionality
 • Centrální úložiště hesel

  Uchovává všechna hesla podniku – k prioritním, sdíleným, firecall a jiným účtům – v bezpečném, centrálním úložišti.

 • Správa sdílených správcovských hesel

  Bezpečná správa sdílených účtů, jako ‚Administrator’ v systému Windows, ‚root’ v systému Unix/Linux, ‚enable’ v Cisco, ‚sa’ v SQL a jiných.

 • Proces kontroly přístupu k heslům

  Kontrola procesu dotaz-zpřístupnění při přístupu k heslům. Možnost přidělení časově omezeného přístupu a správcovských oprávnění.

 • Vlastnění a sdílení hesel

  Náležitě definovaná příslušnost hesel uchovávaných v centrálním úložišti. Možnost výběrového zpřístupnění hesel v případě potřeby.

 • Integrace s Active Directory / LDAP

  Import uživatelů/skupin uživatelů z Windows Active Directory nebo LDAP a využití mechanismu ověření.

 • Kontrola přístupu na základě role uživatele

  Zvláštní omezení týkající se správy zásob a hesel uchovávaných v PMP. Omezení nastavovaná v závislosti na předdefinované roli uživatele.

 • Vzdálený reset hesla

  Resetování hesla do vzdálených zásob bezprostředně z Password Manager Pro. Resetování možné kdykoliv, po upřednostněném použití nebo automaticky podle harmonogramu.

 • Vynucení politiky bezpečnosti týkající se hesel

  Vynucení používání silných hesel u uživatelů a jejich pravidelné resetování, možnost zpracování politiky hesel a vynucení dodržování shody.

 • Široká podpora pro obsluhované systémy

  Hotová podpora pro široký okruh cílových systémů, databází, síťových zařízení v oblasti kontroly přístupu a automatického resetování hesel.

 • Možnost spuštění nestandardního skriptu po resetu hesla

  Možnost automatického spouštění nestandardních skriptů za účelem provedení libovolně definované činnosti po resetování hesla.

 • Nejlepší funkce vzdáleného přihlašování ve své třídě

  Uživatelé mohou spouštět vysoce bezpečné, spolehlivé a plně emulované relace Windows RDP, SSH a Telnet z úrovně prohlížeče, bez jakýchkoliv plug-in nebo softwaru agenta.

 • Nahrávání upřednostněné relace

  Upřednostněné relace, spuštěné z PMP, mohou být nahrávány jako video, archivovány a přehrávány za účelem provedení analytického auditu.

 • Automatické přihlašování do cílových systémů, internetových stránek

  Automatické přihlašování do cílových systémů, internetových stránek a aplikací přímo ze síťového rozhraní PMP, bez nutnosti kopírování a vkládání hesel.

 • Kompletní historie auditů a reportingu

  Kompletní záznam toho „kdo“, „co“ a „kdy“, týkající se přístupu k heslům. Intuitivní tvorba výkazů o celém procesu správy hesel ve Vašem podniku.

 • Neobyčejně bezpečné a spolehlivé

  Všechna hesla a data jsou šifrovaná za použití 256bitového šifrování AES. Dvojité šifrování – dodatečná ochrana. Lze konfigurovat pro práci v režimu shodném s FIPS 140-2.

 • Dvoustupňové ověření

  Vynucení dvoustupňového ověření za účelem přihlášení do PMP. Standardní ověření je první fází. Pro druhou fázi lze nastavit různé možnosti ověření.

 • Průběžné vytváření záložní kopie

  Možnost vytvoření záložní kopie celé databáze v naplánovaném termínu (nebo průběžně) za účelem obnovy dat.

 • Mobilní přístup

  Obnova hesel a schvalování úkolů, pokud je uživatel mobilní. Možnost bezpečného přístupu offline. Aplikace pro zařízení se systémem Android a iOS.

 • Architektura vysoké dostupnosti

  Nepřetržitý přístup k firemním heslům prostřednictvím použití redundantního serveru a databáze. (Jedna licence na verzi Premium stačí pro získání vysoké dostupnosti).

Výhody
 • Bezpečnost

  Eliminace jevu „únavy hesla“ a mezer v bezpečnostním systému díky použití bezpečného, centrálního úložiště pro uchovávání a přístupu k heslům.

 • Zvýšení produktivity

  Mnohonásobné zvýšení produktivity IT infrastruktury prostřednictvím automatizace častých změn hesel, nezbytných v kritických systémech.

 • Kontrola

  Zajištění preventivních kontrol bezpečnosti, jež mají za účel detekci abnormalit pomocí procesů potvrzování a výstrah v oblasti přístupu k heslům v reálném čase.

 • Shoda s normami

  Udržení shody s bezpečnostními audity a jinými předpisy, jako ISO 27001 a PCI-DSS.

Kontakt


  *

  Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

  Webináře

  Vše podstatné o GDPR – webinář

  Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

  Případové studie
  Blog