AD360

ManageEngine AD360 umožňuje řízení uživatelských práv, samoobsluhu uživatelů v oblasti hesel, bezpečnostní audit Windows a file serverů a zároveň i reporting nad servery Exchange.

Nástroj nabízí společnou, integrovanou konzoli pro řízení bezpečnosti, dodržování pravidel bezpečnosti a zlepšení pohodlí při správě prostředí Active Directory.

Funkcionality
 • Správa Active directory

  Většina z hlavních úkolů Active directory je všední a opakující. Automatizace a delegování těchto úkolů může ušetřit spoustu času a úsilí a přinést velkou hodnotu pro organizaci tím, že sníží náklady na správu IT.

  • Řízení uživatelských účtů z jednoho místa
   Kontrola a budování Workflow
   Snížení rozdílů mezi obchodními procesy a AD
   Automatizovat úkoly AD
 • Audit domény a kontrola dodržování pravidel

  AD360 je trvalá změna v inspekci změn v Active Directory a v ověřování požadavků na shodu IT tím, že kritické zdroje v síti jsou řízeny, monitorovány a hlášeny spolu s veškerými informacemi o změnách uživatelů, skupin, počítačů, GPO a OU. Všechny změny jsou okamžitě oznámeny  el. poštou.

  • Sledování důležitých informací
  • Zajištění souladu IT
  • Automatická archivace
  • snadný reporting
 • Uživatelská samoobsluha v oblasti hesel a kont

  Studie ukazují, že až 30% volání na helpdesk oddělení se vztahují k resetování hesla a odemknutí účtu. Poskytneme-li koncovým uživatelům možnost samoobslužné změny/resetu hesla v AD360, můžeme výrazně snížit počet vygenerovaných volání a zvýšit produktivitu zaměstnanců.

  • Resetování hesla Self-service / odemknutí účtu
  • Dvoufaktorová autentizace mimo jiné i na základě např. SMS / e-mail ověření ID
  • Automatické upozornění na vypršení platnosti hesla účtu
  • Samooblužná aktualizace kontaktních údajů uživatelů
  • Samobosluha při přihlášování se do skupin a zabezpečení pošty
   synchronizace hesel
 • Reporting a audit Exchange

  AD360 poskytuje všechny potřebné informace k optimalizaci infrastruktury Exchange organizace. Generuje sadu zpráv obsahujících všechny potřebné informace o životním prostředí Exchange v grafické podobě.

  Sledování velikosti poštovních schránek, jejich obsahu, změn v čase atd.
  Reporty nad distribučními seznamy a veřejnými složkami
  Zpráva o přístupech OWA
  Vyhledávání informací pomocí vestavěných filtrů

Kontakt


  *

  Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

  ad360-admin-guide
  Webináře

  Vše podstatné o GDPR – webinář

  Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

  Implementace
  Blog

  Útok na Active Directory: Replikace doménového řadiče

  Bývaly doby, kdy byly kybernetické útoky na infrastrukturu identity a autentizace, jako je Active Directory, nesmírně náročné. Při navrhování plánu pečlivého provádění útoků bylo třeba věnovat hodně předvídavosti a nutností byly pokročilé technické znalosti domén a sítí. Postupem času se však otevřelo nespočet možností, které hackerům tyto útoky podstatně ulehčily. AD útoky: Pochopení záměru Cíl…

  3 funkce ADManager Plus pro zlepšení správy AD během období homeoffice

  V tomto článku pojednáváme o třech nedostatečně využívaných funkcích ADManager Plus a o tom, jak mohou organizace zlepšit vzdálenou správu AD díky jejím použití. Správa organizační jednotky (OU) služby Active Directory Automatizace služby Active Directory Vytvoření vzdálené poštovní schránky na serveru Exchange Server 1. Správa organizační jednotky (OU) Organizační jednotky ve službě Active Directory (AD)…

  Rychlá a hromadná správa Microsoft 365 s ManageEngine

  Vytváření uživatelských účtů je zdlouhavý proces, který zahrnuje různé konfigurace. Takový únavný manuální proces je přirozeně náchylný k chybám, zejména při hromadném vytváření uživatelských účtů. Chyby provedené v procesu zajišťování uživatelů budou mít za následek, že frustrovaní uživatelé budou žádat o povolení přístupu k prostředkům a o přidání do příslušných skupin, ke kterým vlastně ani mít…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Post comment