AssetExplorer

Software pro správu IT aktiv

ManageEngine AssetExplorer je kompletní řešení pro správu IT aktiv. Nabízí kontrolu a přehled celé infrastruktury podniku, jak IT, tak aktiv, které nejsou spojeny s informatikou. Pomocí ManageEngine AssetExplorer může správce z jednoho místa sledovat a spravovat změny ve vlastnictví všech aktiv.

AssetExplorer skenuje a audituje všechny pracovní stanice v síti LAN, WAN a VPN. AssetExplorer se připojuje do Active Directory a skenuje všechny nalezené pracovní stanice. Za použití síťového skenování AssetExplorer dokáže najít pracovní stanice založené na systému Linux, síťové tiskárny, routery a switche. Podrobný výkaz skenování umožňuje náhled do detailů vybavení instalovaného na pracovních stanicích a instalovaného softwaru. Osoby, které spravují firemní aktiva, mohou pomocí výkazů získat detailní informace o vybavení a softwaru instalovaném na pracovních stanicích.

Funkcionality
 • Správa skupin aktiv

  Pomocí AssetExplorer lze vytvářet skupiny aktiv za účelem lepší kontroly a správy. Pro zjednodušení správy lze vytvářet statické nebo dynamické skupiny na základě vlastností aktiv. Za použití statického třídění lze spojovat aktiva s různými vlastnostmi, dynamické třídění pak umožňuje seskupování aktiv na základě specifických kritérií.

   • Statické třídění umožňuje spojování různých aktiv, např. stanice Windows XP, stanice Linux a tiskárna např. do: Skupiny PERSONÁL
   • Dynamické třídění umožňuje klasifikaci aktiv na základě jejich vlastností, např. všechny stanice Windows XP, všechny stanice s pamětí RAM menší než 1 GB, pracovní stanice s procesorem Intel Centrino, atd.
 • Sledování majitele aktiva

  Tato funkce umožňuje získávání informací o majiteli aktiva. Pomocí AssetExplorer lze přiřadit aktivum pracovníkovi a sledovat jeho vlastnosti po celou dobu jeho „života“. Detailní historie vlastností pomáhá najít předchozí majitele a vykazuje všechny jejich změny.

  Automatické přiřazování, využívané v AssetExplorer, umožňuje rychlé přiřazení pracovní stanice nejpravděpodobnějšímu majiteli na základě jeho loginu. Automatické přiřazování zkracuje manuální práci operátora o více než 80 %.

 • Inventarizace vybavení a Softwaru

  Tato funkce prezentuje operátorovi detailní informace o pracovní stanici, která je zapojena do počítačové sítě, jako např.: operační systém, procesor, nastavení síťového připojení, hard disk, využité sloty paměti RAM.
  Výkaz inventarizace softwaru obsahuje detailní informace o programech instalovaných na pracovních stanicích.  Umožňuje to seskupování licencovaného softwaru za účelem porovnání množství instalovaných a zakoupených licencí.

 • Historie auditů

  Audit Trail umožňuje sledování a porovnávání změn, k nimž dochází během týdne, jež se týkají instalace softwaru (zakoupeného i nechtěného) a také změn týkajících se přidávání nebo výměny počítačových komponentů.

  Díky detailnímu výkazu auditu lze sestavit různé informace o změnách, ke kterým došlo v síti. Detailní výkaz z auditu pracovní stanice umožňuje náhled do změn provedených v určitém období nebo náhled do změn v zásobách.

 • Zajištění licenční shody

  AssetExplorer porovnává počet zakoupených licencí s počtem zjištěných licencí, pomáhá tak zajistit licenční shodu. Nastavený harmonogram skenování detekuje neautorizovaný software a při jeho zjištění odesílá alarm.

 • Sledování frekvence použití softwaru

  AssetExplorer shromažďuje informace o tom, jak často je jednotlivý software používán a klasifikuje jej jako: Frequently Used, Occasionally Used a Rarely Used. Na základě těchto informací mohou osoby, které nakupují software, rozhodovat o nákupu nebo obnovení licence.

Výhody
 • Správa zásob/aktiv v síti

  Správa zásob v síti umožňuje kontrolu všech IT aktiv i aktiv nespadajících do IT z jednoho servisního panelu.

 • Monitorování a správa softwaru a vybavení

  Díky AssetExplorer budete vědět o všech instalovaných aplikacích, zakoupených i nelegálních, licencovaných i bezplatných.

 • Správa kompletního životního cyklu IT aktiv

  Spravujte životní cyklus produktů v organizaci od požadavku na nákup po likvidaci.

 • Dodržování shody licencí

  Díky AssetExplorer budete vědět o všech přebytečných a nepoužívaných licencích. Navíc systém sám informuje o blížícím se termínu konce platnosti licence nebo smlouvy.

Kontakt


  *

  Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

  ITIL Heroes Handbook
  2015-01-15_15h55_53
  Webináře

  Vše podstatné o GDPR – webinář

  Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

  Blog