Applications Manager

ManageEngine Applications Manager je kompletní systém APM (Application Performance Management), založený na internetovém prohlížeči, který umožňuje monitorování aplikací a správu služeb IT. Systém ověřuje výkon a dostupnost jednotlivých business aplikací, jež realizují určitou službu IT, a díky přehledným analytickým výkazům pomáhá při hodnocení optimální úrovně využití jejich jednotlivých komponentů.
Applications Manager značně usnadňuje realizaci procesů IT správy, spojených s monitorováním výkonu IT služeb, analýzou dodávaných dat a operativním rozhodováním.

Funkcionality
 • Aplikační servery

  Monitoring několika desítek výkonnostních parametrů takových aplikačních serverů, jako Microsoft .NET, GlassFish, JBoss, Oracle Application Server, SilverStream, Tomcat, VMware vFabric, WebLogic a WebSphere.

 • Databáze

  Monitoring několika desítek výkonnostních parametrů takových databázových serverů, jako Cassandra, DB2, Memcached, MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL a Sybase.

 • Operační systémy

  Monitoring dostupnosti a výkonnosti operačních systémů Windows, Linux, Mac OS, AIX, AS400|iSeries, FreeBSD|OpenBSD, HP-UX|Tru64, Novell a Sun Solaris.

 • Virtuální prostředí

  Monitoring virtuálních systémů VMware (ESX, ESXi) a Hyper-V. Prezentace celého prostředí s informací o zatížení hostitelských serverů a alokace zdrojů na jednotlivých virtuálních strojích, s možností pozastavení, restartu nebo povýšení systémů.

 • Web services

  Analýza stavu takových serverů, jako Apache, IIS nebo PHP. Navíc možnost monitorování certifikátů SSL a webových služeb (SOAP).

 • Middleware

  Monitoring několika desítek výkonnostních parametrů takových systémů, jako Microsoft MQ, SharePoint, Rabbit MQ, WebLogic Integration, IBM Websphere MQ.

 • WWW stránky a sekvence URL

  Analýza kroků prováděných na stránkách – od vstupu po ukončení určité transakce – díky monitorování adres a sekvencí URL. Ověření dostupnosti a času nahrávání každého kroku sekvence.

 • Systémy ERP

  Komplexní monitoring systémů SAP a Oracle E-Business Suite. Analýza funkce jednotlivých modulů systému, počínaje od parametrů aplikačních a databázových serverů, přes nativní komponenty monitoringu, operačními systémy konče.

 • Prostředí v cloudu

  Monitoring prostředí v cloudu od takových dodavatelů, jako Amazon EC2 nebo Windows Azure. Analýza dostupnosti a výkonu RDS, provozu v síti, jednotlivých rolí, celých instancí, atd.

 • Webové transakce

  Komplexní analýza webových transakcí za využití modulu APM Insight. Monitoring transakcí Java|J2EE, Rubby on Rails a .NET. Hodnocení výkonu databází, metod a dotazů ze strany uživatele.

 • Zkušenosti koncových uživatelů

  Monitoring zkušeností koncových uživatelů (EUM) ve formě definované jako jedno z měřítek Gartnerova výkazu pro APM. Monitoring sekvence URL, imitace reálného prohlížeče, ping, DNS, poštovních serverů ze vzdálených lokalizací za využití agentů EUM.

 • Definování vlastních monitorů

  Všechno to, co Applications Manager nedodává out-of-the-box, lze zahrnout do monitoringu, který využívá vlastní monitory: skripty, analýzy souborů a adresářů, analýzu dotazů SQL, monitory MBeans (JMX) nebo MIB (SNMP).

Výhody
 • Monitorování IT služeb

  Funkce seskupování monitorů umožňuje definování logických závislostí mezi jednotlivými moduly takovým způsobem, jakým společně realizují určitou službu IT. Je to klíčová funkce systému Applications Manager, která umožňuje mapování určitých služeb v pobočce IT (např. přístup k elektronické poště, přístup k podnikovému portálu), včetně reálných závislostí mezi jednotlivými komponenty, které mají vliv na dostupnost, kapacitu a výkon těchto služeb.

 • Efektivita a úspora času

  Applications Manager značně urychluje a usnadňuje řešení problémů spojených s danou obchodní službou nebo monitorovanými komponenty.

 • Řízení SLA

  Vyspělý náhled SLA, určený pro IT manažery. Možnost definování nových smluv SLA a jejich připnutí pod realizované IT služby mapované na skupiny monitorů. Analýza dostupnosti služby, objemu událostí, MTTR, MTBF.

 • Root Cause Analysis

  Vyspělý modul analýzy zdroje alarmu, podporující ITILový proces Řízení problému. Upozornění na úrovni služby s možností ověření, co bylo skutečným zdrojem havárie.

 • Plánování kapacity

  Přehled skupiny serverů v objemovém pojetí s charakteristikou překročení vybraných mezních hodnot v určitých časových rozmezích. Informuje o serverech přetížených, nevytížených a nečinných, což značně zefektivňuje relokaci zásob především ve virtuálním prostředí.

 • Mezní hodnoty a profily akcí

  Standardní obsluha alarmů na základě profilů akcí typu e-mail, SMS, nebo vyvolání skriptu v reakci na překročení mezních hodnot. Podpora proaktivní obsluhy hrozby v infrastruktuře díky vícestupňovým profilům mezních hodnot.

 • Analýza anomálií

  Zkoumání výkonu na základě statických nebo pohyblivých základních období, charakterizující standardní práci vybraného monitoru. Podpora pro ověření trendu saturace jednotlivých atributů a eliminování chybných alarmů pro nestabilní systémy.

 • Výkazy

  Bohatá sada předdefinovaných výkazů o stavu jednotlivých atributů, monitorů a celých IT služeb. Možnost exportu výkazů do obecných souborů, pdf a definování harmonogramů, podle kterých se výkazy pravidelně generují a odesílají.

Kontakt


  *

  Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

  Webináře
  Případové studie
  Blog

  Lze monitorovat pracovní dobu v éře home office?

    V poslední době začala velká část zaměstnanců pracovat vzdáleně ze svých domovů. Z tohoto důvodu se začíná ve firmách diskutovat o možnosti kontroly jejich skutečné pracovní doby. Produkt ManageEngine ADAudit Plus má funkcionalitu monitorování aktivity pracovních stanic.     Rekonstrukce u sousedů, rodina nebo třeba domácí mazlíček mohou odvádět pozornost práce.  Jsou to faktory, na které…

  Naše IAM řešení a systém vnitřní obrany mají ocenění z konference RSA 2020

  ManageEngine přinesl domů svůj první balík ocenění za rok 2020. Jedná se o dvě ceny InfoSec, které udělil časopis Cyber Defense Magazine na konferenci RSA 2020. Uprostřed více než 3 000 inovátorů v oblasti kybernerické obrany, které byly oceněny časopisem Cyber Defense Magazine za ceny InfoSec Awards, byla společnost ManageEngine uznána pro svůj identity and…

  ManageEngine byl v Londýně uznán za Next Gen Unified Endpoint Management

  Vzhledem k tomu, že počítačová kriminalita směřuje k desítkám miliard ukradených záznamů a bilionům dolarů za náhrady škod, jsme hrdí na to, že jsme ManageEngine uznali jako inovátora, který nabízí nový přístup k potření těchto zločinů.” Pierlugi Paganini, šéfredaktor Cyber Defense Magazine Kybernetické útoky se neustále vyvíjejí a podniky na celém světě musí zůstat aktualizované…