RecoveryManager Plus

Je téměř nemyslitelné, že by se v systému Active Directory během jeho životního cyklu nestala žádná katastrofa, nebo nebyla nechtěně odstraněna nějaká data. Tato data jsou kritická pro organizace všech velikostí, proto musí být možnost provádění záložních kopií AD a možnost jejich rychlé obnovy prioritním úkolem správců IT. Jejich realizace pak musí být co nejméně časově náročná, aby nedošlo k narušení chodu firmy. Za účelem eliminace takových prostojů a zajištění kontinuity provozu byl vytvořen program RecoveryManager Plus, který je vybaven nástroji pro snadnou tvorbu záložních kopií služby Active Directory a funkcí mimořádné obnovy, jež tyto procesy zcela automatizuje.

Funkcionality
 • Granulární obnova

  V RecoveryManager Plus je možná dokonce granulární obnova objektů prostřednictvím navrácení pouze určitých změn na úrovni atributů.

 • Plánování zálohování

  RecoveryManager Plus registruje poslední změny, zavedené po předchozí operaci zálohování. Tento druh záložní kopie zabírá málo času a snižuje objem nezbytné paměti.

 • Rušení změn

  Je možné jít zpět v čase a zrušit změny, které byly do objektů zavedeny pro konkrétní datum.

 • Řízení změn

  RecoveryManager Plus umožňuje získání kompletní kontroly nad změnami prováděnými v AD, přičemž je možné zrušit kroky typu odstranění, přesunutí a veškeré jiné změny prováděné v objektu.

 • Správa verzí

  Produkt udržuje záložní kopie na úrovni verze pro každou změnu v AD, je tedy velmi snadné zrušit všechny změny.

Výhody
 • Úspora času

  Snadné nasazení, aplikace založená na webovém prohlížeči, která nabízí rychlé zálohování a obnovu prostředí AD

 • Redukce výpadků služeb

  Zkracuje provozní odstávky a předchází ztrátě efektivity způsobené náhodným odstraněním nebo změnou údajů

 • Změny pod kontrolou

  Zajišťuje kontrolu verze na objektech AD, přičemž udržuje verze pro každou individuální změnu atributu tak, že jednotlivé verze mohou být obnoveny samostatně

 • Flexibilita

  Pružné možnosti tvorby záloh s obsluhou organizačních jednotek až na úrovni atributů.

Kontakt


  *

  Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů je společnost MWT Solutions S.A., organizační složka, Freyova 82/27, Vysočany, Praha 9 – 19000. Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich úpravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na předání veškerých údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné za účelem odpovědí na poptávky a v případě udělení souhlasu s marketingovým oslovením I pro propagaci produktů a služeb společnosti SPOC S.A. Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu dle (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Osobní údaje budou zpracovávány dokud od Vás neobdržíme nesouhlas. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být I společnosti poskytující webové stránky naší společnosti. Současně bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

  Webináře

  23.03 godz. 14:00 OpManager

  OpManager 23.03 14:00 (1h) 100 ManageEngine OpManager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem do monitoringu infrastruktury IT. System łączy w sobie monitoring urządzeń sieciowych, serwerów, aplikacji, usług, procesów, monitoring Windows, Linux oraz innych elementów infrastruktury IT, takich jak UPSy czy drukarki sieciowe. Zapisz się na webinar

  Případové studie
  Blog

  Útok na Active Directory: Replikace doménového řadiče

  Bývaly doby, kdy byly kybernetické útoky na infrastrukturu identity a autentizace, jako je Active Directory, nesmírně náročné. Při navrhování plánu pečlivého provádění útoků bylo třeba věnovat hodně předvídavosti a nutností byly pokročilé technické znalosti domén a sítí. Postupem času se však otevřelo nespočet možností, které hackerům tyto útoky podstatně ulehčily. AD útoky: Pochopení záměru Cíl…

  3 funkce ADManager Plus pro zlepšení správy AD během období homeoffice

  V tomto článku pojednáváme o třech nedostatečně využívaných funkcích ADManager Plus a o tom, jak mohou organizace zlepšit vzdálenou správu AD díky jejím použití. Správa organizační jednotky (OU) služby Active Directory Automatizace služby Active Directory Vytvoření vzdálené poštovní schránky na serveru Exchange Server 1. Správa organizační jednotky (OU) Organizační jednotky ve službě Active Directory (AD)…

  Rychlá a hromadná správa Microsoft 365 s ManageEngine

  Vytváření uživatelských účtů je zdlouhavý proces, který zahrnuje různé konfigurace. Takový únavný manuální proces je přirozeně náchylný k chybám, zejména při hromadném vytváření uživatelských účtů. Chyby provedené v procesu zajišťování uživatelů budou mít za následek, že frustrovaní uživatelé budou žádat o povolení přístupu k prostředkům a o přidání do příslušných skupin, ke kterým vlastně ani mít…