ADManager Plus

Nástroj založený na internetovém prohlížeči, který podporuje správu katalogových služeb Active Directory. Software má jednoduché a velmi intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje správu katalogových služeb. Nevyžaduje použití řádku systémových příkazů a skript. Generátor výkazů nabízených v ADManager Plus umožňuje rychlou a pružnou tvorbu a export všestranných výkazů v požadovaném formátu. Centralizovaná kontrola a efektivní správa uživatelů prostřednictvím zavedení přístupu v závislosti na roli/funkci, kterou plní uživatel v systému. Omezený přístup k chráněným informacím umožňuje zajištění integrity a kontroly celého systémového prostředí.

Funkcionality

Správa uživatelů
Efektivní tvorba uživatelských účtů jednotlivě i hromadně. Správa kontaktů a správa hesel.

Správa skupin / Správa koncových koncových stanic
Zjednodušené vytváření a řízení skupin zabezpečení, management počítačů ve skupině/doméně.

Delegování úkolů
Delegování úkolů ve službě Active Directory na uživatele bez oprávnění správce.

Automatizace Active Directory
Automatizace úkolů v Active Directory s možností jejich kontroly prostřednictvím procesu akceptace.

Čištění Active Directory
Sledování neaktivních, zakázaných uživatelských účtů a počítačů za účelem vyčištění prostředí AD.

Reporting Active Directory
Více než 150 předdefinovaných sestav reportů z prostředí služby Active Directory. Z reportů lze také snadno přejít přímo na konkrétní úkoly.

 

Řízení a reporting Office 365
Vytváření uživatelů v systému Office 365. Reporting o uživatelích Office 365.

Reporty o  přihlašování uživatelů
Zobrazuje informace o tom, kdy se uživatel naposledy přihlásil k síti systému Windows a historii přihlašování.

Správa Exchange
Vytváření a konfigurace poštovních schránek současně s vytvořením uživatele AD.

Na jakých platformách / výrobci / podporované technologie?
  • Platformy: Windows (32-bit/64-bit)
  • Technologie: Active Directory
  • Výrobce: Microsoft
Webináře

Vše podstatné o GDPR – webinář

Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

Případové studie
Blog

Špatná konfigurace uživatelských účtů je riziko

Pamatujete si, kdy jste naposledy resetovali administrátorská hesla? Nebo čas poslední aktualizace oprávnění sdílených síťových úložišť? I když se jeví jako banalita, nesprávná konfigurace uživatelských účtů v těchto procesech může vést k narušení bezpečnosti. Bez ohledu na velikost společnosti je IT strukturováno tak, aby pracovalo s různými typy účtů. Každý účet, ať už se jedná…