ADManager Plus

Nástroj založený na internetovém prohlížeči, který podporuje správu katalogových služeb Active Directory. Software má jednoduché a velmi intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje správu katalogových služeb. Nevyžaduje použití řádku systémových příkazů a skript. Generátor výkazů nabízených v ADManager Plus umožňuje rychlou a pružnou tvorbu a export všestranných výkazů v požadovaném formátu. Centralizovaná kontrola a efektivní správa uživatelů prostřednictvím zavedení přístupu v závislosti na roli/funkci, kterou plní uživatel v systému. Omezený přístup k chráněným informacím umožňuje zajištění integrity a kontroly celého systémového prostředí.

Funkcionality

Správa uživatelů
Efektivní tvorba uživatelských účtů jednotlivě i hromadně. Správa kontaktů a správa hesel.

Správa skupin / Správa koncových koncových stanic
Zjednodušené vytváření a řízení skupin zabezpečení, management počítačů ve skupině/doméně.

Delegování úkolů
Delegování úkolů ve službě Active Directory na uživatele bez oprávnění správce.

Automatizace Active Directory
Automatizace úkolů v Active Directory s možností jejich kontroly prostřednictvím procesu akceptace.

Čištění Active Directory
Sledování neaktivních, zakázaných uživatelských účtů a počítačů za účelem vyčištění prostředí AD.

Reporting Active Directory
Více než 150 předdefinovaných sestav reportů z prostředí služby Active Directory. Z reportů lze také snadno přejít přímo na konkrétní úkoly.

 

Řízení a reporting Office 365
Vytváření uživatelů v systému Office 365. Reporting o uživatelích Office 365.

Reporty o  přihlašování uživatelů
Zobrazuje informace o tom, kdy se uživatel naposledy přihlásil k síti systému Windows a historii přihlašování.

Správa Exchange
Vytváření a konfigurace poštovních schránek současně s vytvořením uživatele AD.

Na jakých platformách / výrobci / podporované technologie?
  • Platformy: Windows (32-bit/64-bit)
  • Technologie: Active Directory
  • Výrobce: Microsoft
Webináře

Vše podstatné o GDPR – webinář

Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

Případové studie
Blog

3 funkce ADManager Plus pro zlepšení správy AD během období homeoffice

V tomto článku pojednáváme o třech nedostatečně využívaných funkcích ADManager Plus a o tom, jak mohou organizace zlepšit vzdálenou správu AD díky jejím použití. Správa organizační jednotky (OU) služby Active Directory Automatizace služby Active Directory Vytvoření vzdálené poštovní schránky na serveru Exchange Server 1. Správa organizační jednotky (OU) Organizační jednotky ve službě Active Directory (AD)…