ADManager Plus

Nástroj založený na internetovém prohlížeči, který podporuje správu katalogových služeb Active Directory. Software má jednoduché a velmi intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje správu katalogových služeb. Nevyžaduje použití řádku systémových příkazů a skript. Generátor výkazů nabízených v ADManager Plus umožňuje rychlou a pružnou tvorbu a export všestranných výkazů v požadovaném formátu. Centralizovaná kontrola a efektivní správa uživatelů prostřednictvím zavedení přístupu v závislosti na roli/funkci, kterou plní uživatel v systému. Omezený přístup k chráněným informacím umožňuje zajištění integrity a kontroly celého systémového prostředí.

Funkcionality

Správa uživatelů
Efektivní tvorba uživatelských účtů jednotlivě i hromadně. Správa kontaktů a správa hesel.

Správa skupin / Správa koncových koncových stanic
Zjednodušené vytváření a řízení skupin zabezpečení, management počítačů ve skupině/doméně.

Delegování úkolů
Delegování úkolů ve službě Active Directory na uživatele bez oprávnění správce.

Automatizace Active Directory
Automatizace úkolů v Active Directory s možností jejich kontroly prostřednictvím procesu akceptace.

Čištění Active Directory
Sledování neaktivních, zakázaných uživatelských účtů a počítačů za účelem vyčištění prostředí AD.

Reporting Active Directory
Více než 150 předdefinovaných sestav reportů z prostředí služby Active Directory. Z reportů lze také snadno přejít přímo na konkrétní úkoly.

 

Řízení a reporting Office 365
Vytváření uživatelů v systému Office 365. Reporting o uživatelích Office 365.

Reporty o  přihlašování uživatelů
Zobrazuje informace o tom, kdy se uživatel naposledy přihlásil k síti systému Windows a historii přihlašování.

Správa Exchange
Vytváření a konfigurace poštovních schránek současně s vytvořením uživatele AD.

Na jakých platformách / výrobci / podporované technologie?
  • Platformy: Windows (32-bit/64-bit)
  • Technologie: Active Directory
  • Výrobce: Microsoft
Webináře

Vše podstatné o GDPR – webinář

Co je GDPR? Má smysl se obávat? Jste připraveni na změnu? GDPR (General Data Protection Regulation) .. většina z Vás už tuto zkratku pravděpodobně slyšela. Nová směrnice EU 95/46/ES o nakládání s osobními údaji hodně věcí mění.  Její platnost je již od května 2018. Možná víte, že bude potřeba zavést nová pravidla a procesy, ale zatím to…

Případové studie
Blog

Musíte mít funkce pro rychlé zotavení z náhodných vymazání ve službě Active Directory

Jakýkoli správce IT, který se stará o IT infrastrukturu sítě určitě ví, jak může být zničující neúmyslné vymazání objektů ve službě Active Directory (AD). Bez ohledu na to, do jaké míry se těmto případům snaží zabránit, několik případů proklouzne. Správci musí obnovit odstraněné objekty rychle a bez chyb, jinak by se práce organizace mohla zastavit.…